Facebook Twitter Google+ Wordpress YouTube RSS Channel Newsletters

Женщины могут, женщины действуют, женщины меняют!

Ge

En

Ru

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ანგარიში: ქალთა ცხოვრება ფაქტებსა და ციფრებში

Категория: Гендер в мире 
2019-07-02

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში: "მსოფლიოს ქალთა პროგრესი 2019-2020 წლები: ოჯახები ცვალებად სამყაროში" (“Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world”), რომელშიც განიხილავს ქალთა უფლებების მდგომარეობას სხვადასხვა ქვეყნებში.

 

გთავაზობთ ყველაზე საინტერესო ციფრებსა და ფაქტებს, რომელიც მოცემულია ანგარიშში და ასახავს არსებულ მდგომარეობას:

 

-  მსოფლიოს მასშტაბით გაიზარდა ქორწინების ასაკი, შემცირდა შობადობა, ხოლო ქალებმა მიაღწიეს უფრო მაღალ ეკონომიკურ ავტონომიის დონეს.

 

-  ერთმშობლიანი ოჯახების უმრავლესობა (შინამეურნეობების 8%) ქალების მიერ არის მართული. ყველა რეგიონში, იზრდება ერთსქესიანი ოჯახების რაოდენობა.

 

- 3 მილიარდი ქალი და გოგონა ცხოვრობს იმ ქვეყნებში, სადაც გაუპატიურება ქორწინების დროს არაკანონიერ ქმედებად არ ითვლება.

 

- ყოველ მეხუთე ქვეყანაში გოგონები არ ფლობენ იმავე მემკვიდრეობის უფლებას, რასაც ბიჭები.

 

- მსოფლიოს 19 ქვეყანაში კანონით, ქალები ვალდებულნი არიან დაემორჩილონ თავიანთ ქმრებს.

 

- განვითარებად ქვეყნებში დაქორწინებული ქალების დაახლოებით ერთმა მესამედმა კვლევის დროს განაცხადა, რომ მათი აზრი თითქმის არ არის გათვალისწინებული ან მათ უფლება არ აქვთ მიიღონ გადაწყვეტილებები საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ.

 

-  დაქორწინებულ კაცთა შორის  96% მუშაობს, ასევე მუშაობს ქორწინებაში მყოფ ქალთა ნახევარზე მეტი, მაშინ როცა მარტოხელა ქალების მხოლოდ ორი მესამედია დასაქმებული.

 

- ქალები კაცებზე სამჯერ უფრო მეტ დროს ხარჯავენ ოჯახის ან ოჯახის წევრების მოვლაზე/ზრუნვაზე.            

 

- მამები უფრო ხშირად იყენებენ დეკრეტულ შვებულებას ბავშვის მოვლისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ამის წახალისებისთვის გარკვეული ზომები არის მიღებული, მაგალითად, დაწესებულია "მამის კვოტა", რომელიც გულისხმობს მამების მიერ დეკრეტული შვებულების ნაწილით სარგებლობას პრინციპით - "გამოიყენე ან დაკარგე".

 

ანგარიშის ავტორები ქალთა უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, რამდენიმე ღონისძიების განხორციელებას სთავაზობენ.
როგორც ავტორები აღნიშნავენ, აუცილებელია არსებული კანონმდებლობების რეფორმირება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქალთა უფლებები როგორიცაა: ნებაყოფლობითი ქორწინება,  განქორწინების შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში და ოჯახურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა.

 

გარდა ამისა, სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი პარტნიორობის სხვადასხვა ფორმებს, მათ შორის თანაცხოვრებას და ერთსქესიან ქორწინებას, უზრუნველყოს მშობლებისთვის  ანაზღაურებადი შვებულება, ხანდაზმულთა მოვლის სახელმწიფო მხარდაჭერა და  ქალთა ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა კანონებისა და პოლიტიკის მეშვეობით.

 

ასეთი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა, ისევე როგორც ჯანდაცვის, ბავშვთა და მოხუცთათვის მომსახურეობის სფეროში ინვესტიციების განხორციელება, მოითხოვს ქვეყნებისგან მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% -ის დახარჯვას, აცხადებენ ანგარიშის ავტორები.

 

Предыдущая страница 

Webmaster

 

Анонсы

Фонд Молодых Феминисток объявил запуск 4-го конкурса грантов

Насилие в отношении женщин это преступление - остановим!

Омбудсмен Грузии объявил конкурс "Журналисты за права женщин"

 

Видеоархив

Отношение молодежи к вопросам гендерного равенства

 

Гендерная политика

Жанин Аньес стала новым президентом Боливии

Правительство Бельгии впервые возглавила женщина

Впервые главой столицы Колумбии избрана женщина

 

Фотоархив

Официальный визит шведских политиков

 

Треффикинг

В рабство через интернет. Как продают и покупают домработниц в Кувейте

Принудительный труд - самая распространенная форма рабства в Европе

Торговля людьми процветает во всех без исключения странах и регионах

 

Горячая линия

Тел.: 116 006

Горячая линия для жертв домашнего насилия

Тел.: 2 100 229

Горячая линия для жертв торговли людьми

Тел.: 2 26 16 27

Горячая линия Национальной сети против насилия (НПО)

ფემიციდი - ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგი
eXTReMe Tracker